Lönestatistik hjälper dig vid lönerevision och lönekartläggning

För att följa upp utfallet av lönerevisionen och för att få information om löneläget på våra avtalsområden samlar vi årligen in löneuppgifter från medlemmarna. Nya tjänsten Lönesök gör det lättare att hitta rätt bland statistiken.

Lönestatistiken är en medlemsförmån. För att se den måste du vara inloggad.

  • Nu presenterar vi lönestatistik via webbtjänsten Lönesök. (Använd den på datorn, tjänsten är ännu inte mobilanpassad.)
  • Bra underlag vid lönerevision och lönekartläggning.
  • Lätt att söka och filtrera på bland annat yrke, ålder och region.
  • Tidigare var lönestatistiken publicerad som en trycksak med namnet marknadslöneinformation.

Om lönestatistiken

Lönestatistiken tas fram som en följd av en partsgemensam statistiköverenskommelse i vilken arbetet kring den gemensamma lönestatistiken regleras. Den insamlade lönestatistiken delas enligt denna överenskommelse mellan parterna.

Koll på löneläget

Lönestatistiken utgör en sammanställning av löner för anställda i företag och organisationer som är medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO. Utgångspunkten är att beskriva löneläget på de mest frekventa befattningarna inom respektive avtalsområde.

Vi vill gärna underlätta

I syfte att begränsa Arbetsgivarföreningen KFO:s medlemmars uppgiftslämnarbörda samarbetar KFO med Medlingsinstitutet/SCB om insamling av löner till Sveriges officiella statistik. De uppgifter KFO samlar in förmedlas till dessa myndigheter. Därför behöver du som är medlem bara lämna uppgifterna en enda gång.

Magnus Lindström

Titel
Senior rådgivare, avtals- och samordningsansvar, handeln
Telefonnummer
08-702 54 35
E-postadress