Instruktioner för blanketter

Våra blanketter är gjorda i Microsoft Word-format, ifyllningsbara och med möjlighet att lägga till en egen logotyp.

Aktivera makron

Broschyrerna innehåller makron för att kunna vara ifyllningsbara. När du öppnar blanketten i programmet Word behöver du därför ha makron aktiverade.

Det är lite olika hur makron aktiveras beroende på vilken version av Word du har. Vanligt är att du klickar på Aktivera innehåll eller Aktivera makron eller Aktivera redigering i den säkerhetsvarning som dyker upp när du öppnar blanketten.

Här kan du läsa mer om aktiveringen av makron

Lägg till egen logotyp

Många medlemmar vill lägga till sin egen identitet på blanketterna. När du har aktiverat makron och öppnar blanketten dyker en dialogruta för detta upp. Vill du lägga till en logotyp eller symbol klickar du på den gula knappen med ikonen så får du möjlighet att hämta t ex din logotyp.

Vill du inte ha någon logotyp på blanketterna klickar du istället på Avbryt.

Svårt att skriva ut blanketterna?

Det kan bero på att du använder en gammal Word-version. När du öppnar ett Word-dokument, från webben eller från ett mejl, öppnas dokumentet i ett läge som kallas för läsvyn. Det är Microsoft Office som använder läsvyn som standard för att skydda datorn från eventuella virus. Följden blir att viktiga funktioner i dokumentet inte fungerar, och att du inte kan skriva ut dokumentet.

Gör så här:

Det finns två sätt att öppna dokumentet så att du kan skriva ut det:

  1. Spara ner dokumentet lokalt på datorn. Öppna därefter dokumentet i Word.
  2. Stäng av läsvyn genom att gå till Arkiv ► Alternativ. En dialogruta öppnas, där du kan avmarkera kryssrutan för Öppna bifogade filer och andra ej redigerbara filer i läsvyn.

Har du fastnat? Här hittar du Sign-Ons kundsupport.