Instruktioner för blanketter

KFOs blanketter är i word-format, ifyllningsbara och med möjlighet att lägga till en egen logotyp.

Aktivera makron

Broschyrerna innehåller makron för att kunna vara ifyllningsbara. När du öppnar blanketten i word behöver du därför aktivera makrona.

Det är lite olika hur makron aktiveras beroende på vilken version av Word du har. Vanligt är att du klickar på ”Aktivera innehåll” eller "Aktivera makron" eller "Aktivera redigering" i den säkerhetsvarning som dyker upp när du öppnar blanketten.

Här kan du läsa mer om aktiveringen av makron.

Lägg till egen logotyp

Många medlemmar vill lägga till sin egen logotyp på blanketterna. När du har aktiverat makron och öppnar blanketten dyker en dialogruta för detta upp. Vill du lägga till en logotyp klickar du på den gula ikonen/knappen, så får du möjlighet att bläddra fram till er logotyp.

Vill du inte ha någon logotyp på blanketterna klickar du istället på "Avbryt".

Svårt att skriva ut blanketterna?

Det kan bero på att du använder Word 2013. När du öppnar ett Word-dokument från webben eller från din e-post, öppnas dokumentet i ett läge som kallas för ”läsvyn”. Det är Microsoft Office som använder läsvyn som standard för att skydda datorn från eventuella virus. Följden blir att viktiga funktioner i dokumentet inte fungerar, och att du inte kan skriva ut dokumentet.

Gör så här:

Det finns två sätt att öppna dokumentet så att du kan skriva ut det:

  1. Spara ner dokumentet lokalt på datorn. Öppna därefter dokumentet i Word.
  2. Stäng av läsvyn genom att gå till Arkiv/Alternativ. En dialogruta öppnas, där du kan avmarkera kryssrutan för "Öppna bifogade filer och andra ej redigerbara filer i läsvyn".

Behöver du mer support?