Avtal klart för tjänstemän inom fastighet, industri, petroleum mm

Avtalsperioden är tolv månader och gäller den 1 april 2016 – 31 mars 2017.

Arbetsgivarföreningen KFO har den 9 maj 2016 avtal träffat ett nytt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän anställda vid industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning med flera. Motparter är Unionen, Ledarna och Akademikerförbunden. För Unionen är överenskommelsen preliminär till dess att deras förbundsstyrelse har fattat beslut om avtalet. För övriga fackförbund har överenskommelsen trätt i kraft.

För Unionen ökas lönesumman för medlemmarna vid företaget med minst 2,0 procent per den 1 april 2016. Varje medlem som omfattas av revisionen garanteras en höjning om minst 285 kronor per månad. Lägsta heltidslönen för Unionens medlemmar över 18 år är 17 355 kronor för 2016. För Unionen-medlem med minst ett års sammanhängande anställningstid är lägsta lönen 18 455 kronor år 2016.

För Akademikerförbunden ökas lönesumman för medlemmarna vid företaget med minst 2,0 procent per den 1 april 2016.

I Ledaravtalet betonar parterna vikten av dialog kring chefens förutsättningar, i syfte att skapa hållbara chefer.

Riktlinjer för beräkning av retroaktivitet finns i protokollen, som ni hittar genom att logga in på KFOs webbplats.

I avtalet om allmänna villkor enades parterna om en ytterligare avsättning om 0,2 procent till den befintliga delpensionen. Utöver detta påfördes vare sig avtalet om allmänna villkor eller arbetstidsavtalet några materiella förändringar. Dock har vissa redaktionella förändringar införts; dessa framgår av protokollen.

Utöver vad som ovan angivits har parterna inrättat:

• en permanent arbetsgrupp för arbetsmiljöfrågor
• en arbetsgrupp för att utveckla Unionens löneavtal
• en arbetsgrupp med Akademikerförbunden och Unionen för att se över löneavtalets tillämpningsanvisningar

Vidare är parterna överens om att utveckla de partsgemensamma rekommendationerna rörande likabehandling, samt att se över det gällande statistikavtalet.

Frågor

För frågor om avtalet och förhandlingarna är ni välkomna att kontakta Jan-Eric Rönngren, telefon 08-702 54 36, e-post jan-eric.ronngren@kfo.se eller Tobias Nilsson, telefon 08-702 54 21, e-post tobias.nilsson@kfo.se

Publicerad
den 10 maj, 2016