Omställning

Många av Arbetsgivarföreningen KFO:s medlemmar är bundna av ett omställningsavtal. Ett sådant avtal innebär att ett omställningsstiftelse (till exempel Ciko och Trygghetsrådet TRS) vid arbetsbristsituationer tillhandahåller den uppsagda medarbetaren olika tjänster, som exemplevis jobbcoachning, utbildning, löneutfyllnad och liknande.

Läs mer om omställning i Avtalsförsäkring KFO-LO.