Tillsvidareanställning

Huvudprincipen i lagen om anställningsskydd är att anställningsavtal ska gälla tills vidare. Både muntligt och skriftligt anställningsavtal gäller.

Skriftliga avtal är alltid att föredra för att undvika framtida tvistefrågor om vad som avtalats. Vi rekommenderar att du som arbetsgivare och KFO-medlem använder de blanketter som vi tillhandahåller för att allt ska bli rätt.